WSA – uppföljning

Tänkte det vore god sed att skriva en uppföljning efter besöket på webb service award. Men för att omfamna den nya vurmen för twitter hänvisar jag istället till Twitter-feeden om det #WSA08. 95% består av mina och Gatarskis kommentarer, vilket är något förvånande med tanke på publiken.

Du hittar den på strömmen på Twinglys eminenta microblog-sökning.